Câu hỏi thường gặp

Cần Vận Chuyển (canvanchuyen.com) là nền tảng kết nối giữa Chủ xeChủ hàng, được thành lập nhằm phần nào giải quyết bài toán lớn trong ngành vận tải đường bộ Việt Nam. Với mong muốn được giúp đỡ những Chủ xe tăng thêm thu nhập và Chủ hàng tiết kiệm chi phí trong vận tải đường bộ.

Chúng tôi (Canvanchuyen.com) cam kết không thu phí 

Câu hỏi dành cho chủ hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Trên đây là những câu hỏi thường gặp, nếu cần hỗ hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ quý Chủ xe, Chủ hàng và đối tác.